نویسنده = سیدصادق حقیقت
تعداد مقالات: 1
1. سیاست و اخلاق فضیلت: مقایسه اسلام، لیبرالیسم و جماعت گرایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-80

سیدصادق حقیقت