نویسنده = محمد فرهوش
تعداد مقالات: 2
1. الگوهای الزام و تبیین در تعلیم و تربیت طلاب

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 101-110

محمد عالم زاده نوری؛ محمد فرهوش


2. راهکارهای شناختی تقویت عزّت‌نفس در تربیت و مشاوره اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 81-103

محمد فرهوش؛ مجتبی فرهوش؛ حمید رضا حبیب اللهی