آثار سبک بندگی در اخلاق اجتماعی با تأکید بر تراث رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌‌آموخته دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

سرمایهٔ عظیم به‌‌یادگارمانده از سیره و کلمات حضرت رضا؟ع؟ منبع درخوری برای پی‌گیری اهداف برزمین‌‌‌مانده در باب پژوهش‌‌‌های اخلاقی در نظام فکری اسلام است. یکی از این اهداف قابل دستیابی، پی‌گیری دلالت‌ها و هدایت‌های سبک بندگی مطلوب دینی در باب اصلاح و سامان‌‌‌دهی رفتارهای اجتماعی است. ما در این مقاله با تأکید بر منابع اصیل روایی و با تکیه بر اصول تحلیل در باب دانش اخلاق در پی این فرجام هستیم که بدانیم چیستی و چگونگی تأثیر گونه‌‌‌ای متعالی از اخلاق بندگی بر اخلاق اجتماعی در سیره رضوی چگونه تصویر شده است؟ بر اساس تحقیق صورت گرفته، التزام به اقتضائات بندگی و عبودیّت خدا و توجه به عقلانیت عملی موجود در سبک بندگی، سبب توسعه در مبادی عمل فضیلت‌مندانه اجتماعی و تحول در غایات رفتار اجتماعی همساز با بندگی خداست. همچنین در پایان با بیان گوشه‌‌‌ای از رفتار الهی امام هشتم؟ع؟ در ارتباطات اجتماعی این بزرگوار، با فضای معنوی حاکم بر سیره اجتماعی ایشان اندکی انس می‌‌‌گیریم.

کلیدواژه‌ها