دو فصلنامۀ هاد، پذیرای مقالات علمی - پژوهشی است که با نگاهی نو در حوزۀ تربیت اخلاقی، عرفانی، معنوی با اولویت موضوعات زیر (به ترتیب اولویت) استقبال می کند:

 1. تربیت اخلاقی معنوی

1.1. سلوک عملی بر مدار مکتب اخلاقی نجف

2.1. سبک زندگی معنوی (حیات طیبه)

 2. حکمت عملی (تبیین عقلی مفاهیم و گزاره های اخلاقی)

 3. فقه الاخلاق (اخلاق اجتهادی)

 4. اخلاق کاربردی با رویکرد اسلامی

 5. معرفی و نقد مکاتب اخلاقی، عرفانی و تربیتی

 * لازم است پژوهشگران محترم، پیش از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه فرمایند.

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، اسفند 1401، صفحه 0-0 

ساحت‌های تربیت

صفحه 51-82

محمد عالم زاده نوری