تعالی اخلاقی جامعه عصر ظهور و عوامل و زمینه های مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش اموخته مرکز تخصصی اخلاق دارالهدی

چکیده

جامعه دوران ظهور امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همواره در تفکر شیعه بعنوان آرمان شهر و مدینه فاضله در اوج و نهایت تصور، قرار داشته است. لذا شناخت صحیح از آن و تحلیل روند شکل گیری آن مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. در این نوشتار سعی شده است که وضعیت اخلاق اجتماعی جامعه عصر ظهور، ریشه ها و عوامل آن مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش بصورت تحلیل محتوا انجام گرفته است. پس از بررسی روایات و متون اندیشمندان مسلمان مشخص شد جامعه عصر ظهور از بالاترین درجات اخلاق اجتماعی برخوردار می باشد و عوامل و زمینه های متعددی در این تعالی نقش اساسی دارند که از جمله آنها می توان به رهبری انسان کامل، کارگزاران صالح، همدلی جامعه در اطاعت از حاکمیت، شکوفایی فطرت انسان ها، شکوفایی عقلانیت انسان ها ، رشد بی نظیر علم و دانش، رشد کرامت انسان ها، گرایش به معنویت، توسعه عدالت و اصلاح فرهنگ جامعه اشار نمود.

کلیدواژه‌ها